Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezetés A STIL 2000 Bt (székhely: 1173, Budapest Uszoda utca 42, adószám: 20311041-1-42) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április … Bővebben: Adatvédelmi tájékoztató